Nezobrazuje se Vám E-mail správně? Klikněte zde.

Obec Trojanovice

Mobilní rozhlas

Kotlíkové dotace a bezúročné půjčky

3.výzva na kotlíkové dotace:
Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo třetí a poslední výzvu v rámci kotlíkových dotací. Moravskoslezský kraj plánuje vyhlášení tohoto programu na duben 2019, s možností podávání žádostí od 13.5.2019. Pro náš kraj, společně s Ústeckým a Karlovarským, je připraven pilotní projekt SFŽP (Státní fond životního prostředí), zprostředkovat bezúročné půjčky, tak aby výměna byla dostupná i pro nízkopříjmové domácnosti. K tomuto ale potřebujeme zjistit počet domácností, které by tohoto chtěly využít. Jde o předběžné zjištění, není závazné. Princip viz obrázek.Obec po zjištění počtu zájemců zažádá o peníze na SFŽP, první splátkou je získaná dotace a posléze cca 20% částky z uznatelných nákladů je spláceno obci, max. 2000kč měsíčně, po dobu až 10let. Případný zájem můžete oznámit v kanceláři starosty nebo na emailu: mistostarosta@trojanovice.cz.

Přílohy ke stažení


Tento e-mail dostáváte na základě registrace do služby Mobilní rozhlas ve Vaší obci.

Podmínky a ochrana údajů nebo změnu nastavení či odhlášení naleznete zde.